گناه

تقوا
اگر تقوا داشته باشی، از راه‌هایی که تو به حساب نیاوردی زندگی‌ات را توسعه می‌دهیم. «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب‏» (طلاق/3) آدم اگر خودش را وقت گناه، نگه دارد، از راه بی‌گمان خدا روزی می‌دهد. شما فکر می‌کردی چنین کنی، چنین کنی، چنین کنی، هر ...
اصحاب رس
در روایات آمده است که اصحاب رسّ، قومی بودند که در مشرق زمین می زیستند و شیطان آنها را فریفته بود و بدین ترتیب درخت صنوبری را می پرستیدند و برایش قربانی می کردند. این قوم، 12 قبیله بودند که در 12 روستا سکنا گزیده بودند و هر ماه در یکی از روستاها...
گناه زبان
فیض کاشانی گفته که از زبان بیست گناه صادر می شود. هر کاری زحمت دارد ولی زبان بی زحمت ترین عضو است و هیچ وقت درد نمی گیرد ولی درد می آورد. داریم :انسان پشت زبانش پنهان است. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. داریم: مصلحت انسان در این است ...
گناه زبان
کسی که زبانش با فحش و لعنت و نفرین مأنوس بشود، این روز قیامت شفیع نمی شود. حتی پیغمبر فرمود به خودتان هم نفرین نکنید. خدا مرگم بدهد. چرا می گویی؟ به خودتان نفرین نکنید به بچه هایتان به مالتان نفرین نکنید. بعضی افراد می گویند مرگ به این سرمایه، سرمایه که..
گناه زبان
امام حسین در کربلا با شمشیر قیام کرد و مخالفین او هم با شمشیر قیام کردند. پنج نفر در کربلا به امام حسین متلک مى‏ گفتند آن وقت امام حسین این پنج نفر را نفرین ‏کرد و آنها همانجا ‏افتادند. یعنى امام حسین جلوى شمشیر دشمن مى‏رفت جلوى نیش نمى‏رفت پشت خیمه ...
گناه زبان
در قرآن کریم آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید نباید قومی قوم دیگر را مسخره کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نباید زنانی زنان دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند.از یکدیگر عیب مگیرید، و به همدیگر لقبهای زشت مدهید، چه ناپسندیده است..
صلوات
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ذکر صلوات برای از بین بردن گناهان قوی تر است از اثر آب بر آتش. آب چگونه آتش را خاموش می کند، و رحمت بر غضب غالب است، آب بر آتش غالب است. و بعد فرمود: سلام دادن به پیامبر، از آزاد کردن بنده در راه خدا افضل است...
امام حسین علیه السلام
اگر انسان تاریخ کربلا را مطالعه کند، می بیند یکی از درس های مهم عاشورا درس «بلند همتی» است. آمال و آرزو خوب نیست، خیال پردازی خوب نیست، تفوّق طلبی و تکبر خوب نیست، این ها صفات منفی است اما بلندهمتی صفت مثبتی است.
توبه
بار گناه انسان وقتی سنگین میشود احساس میکند چگونه میتواند از گناهان رها شود؟ گاهی تلقین میکند که: گناهان تو مانند طوقی به گردن توست. تو رنگ گناه گرفته ای. تو آلوده ای. تو پستی. راهی برای تو نمانده است. برای همین دیگر هرچه میخواهی بکش. ...............