پایگاه تخصصی منبرها

مصباح الهدی

حسین کیست؟، که در عالم امکان پیغمبر اکرم میفرماید شب معراج که بالا رفتم به سقف عرش خدا اسم حسینش را نوشته بود. در میان تمام انبیاء در میان تمام اوصیاء در میان تمام عباد یک دانه اسم را خدا پسندیده صاف زده تو عرشش. گاهی شما وقتی که کسی را دوست دارید...
شب دوم محرم1393 ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة - اما کشتی سید الشهداء چی، سفینة النجاة حسین است. تو دنیا نجات میدهد، در قبر نجات میدهد، برزخ نجات میدهد قیامت نجات میدهد. این کشتی فقط عرشه اش کره زمین است. کشتی خیلی بزرگ است به بلندای تمام تاریخ است