صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام)

معاویه تلاش بسیاری به خرج می داد که امام را به سوی خود جذب کند تا مرزهای روشن جدایی حقیقی بین دو جبهه را بپوشاند. امام نیز با شیوه های مختلف همچنان بر جدا بودن دو جبهه تاکید می کرد.
امام حسن مجتبی علیه السلام
امام حسن علیه السلام به خاندان خود فرمود: من به وسیله زهر، شهید می شوم همان طور که پیغمبر خدا صلی الله علیه وآله شهید شد. گفتند: چه کسی تو را مسموم می نماید؟ فرمود: جعده، دختر اشعث بن قیس؛ زیرا معاویه وی را تحریک می کند و این دستور را به او می دهد...
عوامل زیادی در صلح امام حسن علیه السلام با معاویه نقش داشت که برخی از آن شفاف و بعضی دیگر پیچیده بود...ملّتها صلح می­کنند در حالی که از ستم زمامدارانشان در وحشت­ اند، ولی من صلح می­کنم در حالی که از ستم یاران خودم در وحشتم.
امام حسن مجتبی (علیه السلام) امشب می خواهم تکیه کنم و دو تا سوال مهم را از جوانان پاسخ بدهند خیلی دقت کنید امکان دارد که از آن طرفی ها با شما بحث کند بحث اول در رابطه با صلح امام مجتبی (علیه السلام) چرا امام مجتبی صلح کرد؟