پایگاه تخصصی منبرها

حبیب بن مظاهر

توفیق لطف و عنایت خداست. این که انسان توفیق پیدا کند به زیارت برود، نماز اول وقت بخواند، مؤدب باشد لطف خداست. خیلی ها هستند وضع مالی شان خوب است، اما توفیق کمک به مردم را ندارند، توفیق زیارت ندارند. یا شخصی خیلی پول خرج می کند، خیلی کار می کند..
اگر امام و شهداء به دستور حضرت زین العابدین علیه السلام دفن شده اند - که اینطور نقل شده است(مقتل المقرم/320) پس حضرت حبیب هم به دستور دفن شده و بر اساس حساب و دستور امام خواهد بود.