الگوی شیعیان

پیغمبر شما چه از نظر گفتار و چه از نظر رفتار اسوه حسنه است یعنی کاملتر و بالاتر از او وجود ندارد. چرا ما نمی توانیم در تمام سطوح زندگی از حضرت الگو بگیریم؟ چون شناخت کافی نسبت به ایشان نداریم .
امام حسین علیه السلام
آئین اسلام، حفظ عزت و کرامت انسانى را در تمام مراحل زندگى، مدنظر قرار داده است و تخلف از آن را پائین‏تر از شأن و اعتبار یک مسلمان واقعى دانسته است فى المثل فقهاى اسلام در باب تهیه آب وضو، در جائى که تهیه آب، مشکلاتى دارد فرموده ‏اند:فرد نمازگزار مى ‏بایست