پایگاه تخصصی منبرها

ترجمه لهوف

تاریخ انتشار:
کتاب لُهوف که مَلهوف علی قَتلی الطُفوف هم گفته شده یکی از منابع مهم و کهن واقعهٔ عاشورا نوشته ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی معروف به سید بن طاووس است.
ترجمه لهوف

ترجمه لهوف
مشخصات کتاب:
سرشناسه : ابن طاوس علی بن موسی 589 664ق.
عنوان قراردادی : اللهوف علی قتلی الطفوف .فارسی
عنوان و نام پدیدآور : ترجمه لهوف نگاشته علی بن موسی بن جعفربن طاووس تحقیق تبریزیان حسون ؛ برگردان ابوالحسن میرابوطالبی حسینی .
مشخصات نشر : قم دلیل ما 1381.
مشخصات ظاهری : 224 ص.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم 4 - 61ق
موضوع : واقعه کربلا، 61ق
شناسه افزوده : میرابوطالبی سیدابوالحسن 1311 - 1383.، مترجم شناسه افزوده : تبریزیان فارس 1347 - 1384. رده بندی کنگره :  BP41/5 /الف 2ل9041 1381ب
رده بندی دیویی :  297/9534
شماره کتابشناسی ملی : م 81-15223
فارس تبریزیان «حسون»
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیش نوشت ویراستار؛ پیش نوشت مترجم؛ اهداء کتاب؛ نشانه ها و حوادثی که پس از شهادت امام حسین آشکار گردید؛ شرح حال موجز سید بن طاووس؛ سید بن طاووس در آثار دانشمندان

فایل
پیوست اندازه
ترجمه لهوف 4.64 مگابایت