پایگاه تخصصی منبرها

میزان در وقت منبر چقدر بایستی باشد؟

تاریخ انتشار:
منبر
میزان در وقت منبر چقدر بایستی باشد؟

سؤال: میزان در وقت منبر چقدر بایستی باشد؟

البته ما نمی‌توانیم الآن یک الگوی دقیقی راجب منبر ارائه بدهیم این بستگی دارد به خواست مخاطب گاهی مخاطب دوست دارد سخنرانی را ادامه بدهید گاهی شما حال ندارید یا مطالبی را که راجب منبر دارید تمام شده است اما به طور غالب مستمع برای گوش کردن مطلب بیشتر از ۲۰ دقیقه گوش نمی‌دهد بعد از ۲۰ دقیقه خسته می‌شود. ۲۰ دقیقه منبر ۱۰ دقیقه هم قبل از منبر خطبه و پایان منبر هم روضه و دعا مجموعاً ۳۰ دقیقه بیشتر از این باشد مستمع خسته می‌شود خصوصاً اگر فضا یک فضایی باشد که گرم است، سرد است، نور کافی ندارد، صدا خوب نیست همة اینها تأثیر دارد.

حجت الاسلام والمسلمین نظری منفرد (دوره انتقال تجارب تبلیغی)