پایگاه تخصصی منبرها

ذکر مصیبت چگونه بخوانیم؟

تاریخ انتشار:
منبر
ذکر مصیبت چگونه بخوانیم؟

سؤال: ذکر مصیبت چگونه بخوانیم؟

ذکر مصیبت اگر انسان بتواند شعر به مناسبت داشته باشد ما مداح نیستیم که یک قصیده بخوانیم برای منبری ۲ تا ۳ تا بیت شعر کافی است ۲ بیت شعر خوب فارسی یا عربی. ولکن در ذکر مصیبت شما اگر صدای خوبی دارید می‌توانید با تکیه بر صوت متن مقتل را بخوانید.

اخیراً کتابی از ما به نام سوگ آل‌الله چاپ شده ۱۴۰ تا روضه است روضه‌های مختلفی است که اگر بتوانید تهیه کنید هر جور روضه‌ای درش است. شعر عربی، فارسی متن مقتل می‌توانید مراجعه بفرمایید و ببینید.

حجت الاسلام والمسلمین نظری منفرد (دوره انتقال تجارب تبلیغی)