پایگاه تخصصی منبرها

معرفی کتاب کبریت احمر

تاریخ انتشار:
معرفی کتاب کبریت احمر
كتاب كبريت احمر تاليف عالم جليل القدر آيت الله محمد باقر بيرجندي(ره) كتابي است كه در اصل براي وعاظ و اهل منبر نوشته شده است و شرايط و آداب منبر را به تفصيل بيان ميكند اما به دليل اين كه اين كتاب شامل بسياري از مطالب اخلاقي و عرفاني است خواندن آن براي عموم توصيه ميشود.
 
محمد باقر بيرجندي در سال 1276 در روستاي ام القري معروف به گازار به دنيا آمد اين روستا بين بيرجند و قاين قرار داشته است .
وي تحصيلات مقدماتي را نزد پدر و و دو برادر بزرگتر خود آموخت.از استادان او ميتوان شيخ محمد تقي بجنوردي، ميرزا حبيب الله رشتي، آخوند خراساني و سيد ابوالحسن اصفهاني را ميتوان نام برد.وي در 22 سالگي به درجه اجتهاد رسيد.
كتاب كبريت احمر از سه بخش تشكيل شده است . مقاله اول در زمينه وعظ و واعظ و منبر و مستمع است .مقاله دوم سي مجلس ويك خاتمه در موضوعات مختلف است و مقاله سوم رساله اي است در شرح احوال حضرت عباس بن اميرالمومنين (عليه السلام).هر سه بخش كتاب سرشار از نكات بديع و تازه است.اين كتاب به زبان فارسي نوشته شده است.
اكنون قسمت هايي از كتاب را براي شما نقل ميكنيم:
 
* صفحه 55: مردي از انصار به حضرت رسول (ص) عرض كرد كه : حديث را ميشنوم و حفظ نميكنم. آن حضرت فرمود:"استعن بيمينك" يعني بنويس آن را و از اين جا گفته اند هر چه را بنويسد در حفظ او ميماند و ابن ماجشون گويد كه هر گاه كلام مليح را بشنوم و به غير از آن يك پیراهن كه پوشيده ام نداشته باشم آن را ميدهم به صاحب آن كلام يعني براي نوشتن آن چنانچه ابومخنف لوط بن يحي عباي برد يماني نفيس خود را داد كه چند شعري از اشعار حضرت سيدالشهدا(عليه السلام را براي او بنويسند و گفته اند : " نعم المحدث الدفتر".

 

*صفحه 76:رسول خدا (ص) فرمودند:
كسي كه بسم الله الرحمن الرحيم گويد ،بنا كند خداوند براي او هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ و در هر قصري ،باشد هفتاد هزار شهر از لولو سفيد و در هر شهري باشد هفتاد هزار خانه و در هر خانه باشد هفتادهزار سرير از زبرجد سبز وفوق هر سريري باشد هفتاد هزار فراش از سندس و استبرق و بر آن زوجه اي باشد از حورالعين كه براي آن هفتاد هزار گيسو باشد،مكلل به در و ياقوت نوشته باشد بر طرف راست صورت او ...

 

*صفحه 246: اي موسي نيست بنده اي از بندگان من در آن زمان كه گريه كند و يا تباكي كند و تعزيه داري كند بر فرزند مصطفي، مگر آن كه بهشت براي او باشد و انفاق نكند هيچ مردي مال خود را از طعام يا درهم و دينار در راه محبت پسر دختر پيغمبر من مگر آن كه در دنيا بركت بدهم به او هفتاد برابر آنچه خرج كرده و به عافيت بدارم او را در بهشت و بيامرزم گناهان او را نيست هيچ مردي و يا زني كه جاري شود اشك دو چشم او در روز عاشورا يك قطره مگر آن كه بنويسم براي او اجر صد شهيد را.