پایگاه تخصصی منبرها

استفاده از موبایل و تبلت در منبر

تاریخ انتشار:
آموزش منبر
استفاده از موبایل و تبلت در منبر

استفاده از موبایل و تبلت در بالای منبر چگونه است؟

 حجت الاسلام والمسلمین رفیعی (انتفال تجارب منبر , مدرسه فیضیه 1394)

پاسخ: ابداً‌ بالای منبر جای تبلت نیست. منبر عرصة ‌تخاطب است تأثیر می‌خواهد بگذارد درس که نمی‌خواهیم بگوییم. در منبر مخاطب من گاهی وقتها باید با من اشک بریزد. نوشته‌اند پیامبر اکرم داشت سخنرانی می‌کرد کأن علی مخاطب خودش را منطبق می‌کرد می‌خواهد اشک بریزد می‌خواهد خنده بکند با شما همراه است. لذا خطیب کأنه جزئی از مخاطب است خودش را می‌آورد میان مخاطب و دارد صحبت می‌کند. یادداشت عیبی ندارد منتهی نباید تکیه بر یادداشت حرف زد فقط تیترها را باید نوشت این برای این است که در صورت عدم یاری حافظه نگاه به یادداشت بکنیم.