پایگاه تخصصی منبرها

فیش منبرمحرم (شهد سخن 16)

تاریخ انتشار:
فیش منبرمحرم (شهد سخن 16)
فیش منبرمحرم (شهد سخن 16)

کتاب سیری در رجزها و شعارهای عاشورائیان (شهد سخن 16) مجموعه ای فاخر فیش منبر محرم،  برگرفته از سخنرانی های استاد رفیعی است که توسط دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد منتشر شده است.

چکیده مطالب و روضه در انتهای هر بحث یکی از ویژگی های کتاب فوق است.

فایل
پیوست اندازه
فیش منبرمحرم (شهد سخن 16) 4.32 مگابایت