پایگاه تخصصی منبرها

چهل داستان از امام حسن عسکرى ( علیه السلام)

تاریخ انتشار: 14:38 - 1401/08/11
چاک زدن یقه پیراهن در تشییع جنازه پدر و جواب ازاشکال ذهنى..
چهل داستان از امام حسن عسکرى ( علیه السلام)

نویسنده: عبداللّه صالحى

چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسکرى ( علیه السلام)

1- پیشگفتار

2- خلاصه حالات سیزدهمین معصوم ، یازدهمین اختر إمامت

3- ظهور نور هدایت و ولایت

4- سخنانى تکان دهنده در کودکى

5- حجّت خدا بر دوش پدر و معرّفى به احمد قمى

6- رام شدن اسب چموش

7- هدایت واقفى در خواب خفته

8- چاک زدن یقه پیراهن در تشییع جنازه پدر و جواب ازاشکال ذهنى

9- هدیه دادن قلم و شفاى بدخوابى

10- موضوع خبرچین زندان

11- امام ، شرابخوار و لوطى را نمى پذیرد

12- فرق بین شیعه و دوست

13- مسافرت به گرگان و حضور در جمع دوستان

14- حضور جنّ و إنس بر سفره امام علیه السلام

15- دیدار از خانواده اى نصرانى

16- شفاى مریض با درخواست کتبى

17- خواندن نامه اى نادیدنى از دور

18- اهدائى طلا به ابوهاشم و دینار به اسماعیل

19- محاسبه در تشخیص ماه رمضان

20- براى هدایت خراسانى ، چند مرتبه عمامه برگرفت

21- برنامه امام علیه السّلام در زندان

22- تأثیر معنویت ، پیش بینى آزادى

23- مرگ چهار دختر با یک کیسه پول

24- به جاى اسب ، یک قاطر تندرو

25- چه قسمتى از گوسفند لذیذتر است

26- آشنائى به تمام لغات و زبان ها و دیگر علوم

27- بقاء آثار حرکات بر اشیاء

28- آگاهى از تصمیم و کمک قابل توجّه

29- بهترین تثیر حجامت در بدترین اوقات

30- مُهر امامت بر ریگ ها

31- دو نوع پوشش و اظهار حجّت

32- بارش باران به وسیله استخوان و کشف رمز آن

33- عبادت در زندان و آزادى برادر

34- ارسال کمک براى شیعیان از زندان و حضور شبانه

35- پنج کار خارق العاده و بى نظیر

36- آینده نگرى با نگاه به جمال همسر آینده

37- خبرى دلنشین براى عمّه با دادن افطارى

38- توان شنیدن و تحمّل علوم اءئمّه علیهم السلام ؟!

39- افتخار خدمت با حفظ اسرار

40- خبر از مرگ خود و درون واقفى

41- پیش بینى و اهمّیت تعیین امام

42- نوشیدن آب رحیل و آخرین وضوء

43- مصائب حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام

44- پنج درس ارزشمند و آموزنده

45- مدح یازدهمین اختر فروزنده

46- چهل حدیث گهربار منتخب

 

منبع: سایت آوینی  aviny.com