تاریخ ارسال:د, 1398/07/15 - 05:10 شناسه: 787

زیارت اربعین سیدالشهداء علیه السلام (2)

اربعین
نوح صاحب سفینة است اما امام حسین علیه السلام سفینة نجات است فرق است بین سایر کشتیها با کشتی نجات. چرا که تمام کشتیها در مواقع خطر چشمشان به سفینه نجات است که آنها را نجات دهد...

زیارت اربعین سیدالشهداء علیه السلام (2) 

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ أَعْطَیْتَهُ مَوَارِیثَ الْأَنْبِیَاءِ

در زیارت اربعین میخوانیم که مواریث انبیاء را به حسین علیه السلام عطا فرموده است که تعداد محدودی از مواریث آدم علیه السلام را در جلسه قبل عرض کردیم اما در این جلسه تعداد محدودی از مواریث نوح علیه السلام را مطرح میکنیم.

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ

1- نوح علیه السلام مردم را از گمراهی نجات داد در این نجات دادن خیلی زحمت کشید ، کتک خورد ،مسخره شنید...

سیدالشهداء علیه السلام هم در راه نجات مردم خیلی زحمت کشید ، شمشیر خورد...

در زیارت اربعین میخوانیم:

فَجَاهَدَهُمْ فِیکَ 

وجه افضلیت سیدالشهداء علیه السلام:

اول: نوح علیه السلام در این مسیر نفرین کرد قرآن میفرماید:

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً

خدایا هیچ کافری را زنده نگذار.

اما سیدالشهداء علیه السلام در مسیر هدایت نفرین نکرد.

دوم:نوح علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفت اما سیدالشهداء در مسیر همین هدایت مردم شهید شد چنانچه در زیارت اربعین میخوانیم:

أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ

2- نوح در تاریخ صاحب السفینة شد قرآن میفرماید:

وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا

امام حسین علیه السلام هم صاحب السفینة است.

ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

وجه افضلیت:

اول:نوح صاحب سفینة است اما امام حسین علیه السلام سفینة نجات است فرق است بین سایر کشتیها با کشتی نجات. چرا که تمام کشتیها در مواقع خطر چشمشان به سفینه نجات است که آنها را نجات دهد.

دوم: سایر سفینه ها امکان گرفتار شدن آنها هست اما کشتی نجات گرفتارها را نجات میدهد.

سوم: کشتی نوح علیه السلام گرفتار طوفان شد و با ترس و اضطراب مسافرین را رساند اما کشتی امام حسین علیه السلام با آرامش گرفتارها را نجات میدهد و به مقصد میرساند.

چهارم:نوح کشتی نجات ساخت و خود نیز سوار شد و خود را نجات داد اما سیدالشهداء علیه السلام کشتی هدایت شد و خود را نیز فدای هدایت انسانها کرد.چنانچه در زیارت اربعین میخوانیم:

حَتَّى سُفِکَ فِی طَاعَتِکَ دَمُهُ تا در طاعت تو خونش ریخته شد

3- نوح علیه السلام  مردم را نصیحت کرد .

قرآن میفرماید:

وَلَا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ

سید الشهداء هم هرچه نصیحت کرد .

در زیارت امام حسین علیه السلام میخوانیم:

و نصحتم لله و لرسوله

وجه افضلیت سیدالشهداء علیه السلام:

اول: نوح علیه السلام مردم را نصیحت میکرد فائده نداشت مسخره میکردند یا نهایتا کتک میزدند.

اما سیدالشهداء علیه السلام نصیحت میکرد نه تنها فائده نداشت بلکه او را کشتند .در زیارت اربعین میخوانیم:

وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ

دوم:نوح نصیحت میکرد آنها اصرار بر تکبر مینمودند.

قرآن میفرماید:

وَأَصَرُّوا وَاسْتَکْبَرُوا اسْتِکْبَاراً

سیدالشهداء علیه السلام نصیحت میکرد آنها تهدید میکردند

در کتاب لهوف سیدابن طاووس علیه الرحمة در خطبه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نقل میکند که وقتی مردم را نصیحت فرمود در جوابش گفتند ما تو رها نمیکنیم تا اینکه با لب تشنه تو را بکشیم

انا غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشانا

Fill in the blank.