نرم افزار حضرت عباس (س)

تاریخ ارسال:د, 1394/06/30 - 23:29 شناسه: 54
نرم افزارهای منبر

برنامه حضرت عباس (ع) حاوی  شناسنامه ، زندگی نامه ، مدایح ، زیارت نامه  ، فضائل و کرامات حضرت عباس (ع) می باشد.

نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data abbas.apk0 بایت
Fill in the blank.