تاریخ ارسال:ج, 1395/05/29 - 15:27 شناسه: 232

امام زمان در کتب 1

امام زمان در کتب
از امام صادق علیه السلام ‏ از آن حضرت که فرمود بعد از ذکر جمله ای از فتن و حروب و آشوبها که« بیرون می آید دجال و مبالغه می کند در اغواء و ضلال پس ظاهرمی شود امیرامره و قاتل کفره و سلطان مأمول که متحیراست در غیبت او عقول و او نهم از فرزندان توست ...

 اسماء و القاب در تمام کتب ملل و مذاهب

احمد

شیخ صدوق درکمال الدین روایت کرده از امیرالمومنین علیه السلام ‏ که فرمود :« بیرون می آید مردی از فرزندان من در آخر الزمان تا آنکه فرمود برای او دو اسم است اسمی مخفی و اسمی ظاهر اما اسمی که مخفی است پس احمد است ».

اوقیدمو

فاضل المعی میرزا محمد شیرازی درکتاب ذخیرةالالباب معروف به(دوائرالعلوم) ذکر کرده که اسم آن جناب در تورات به لغت ترکوم اوقیدمو است .

ایزدشناس و ایزدنشان

این دو نام آن جناب است در نزد مجوس و شیخ بهائی در کشکول نیز این مطلب را آورده.

ایستاده

نام آن جناب است درکتاب شامکونی یا شاکمونی( از کتب مقدسه هندوها ) مرحوم میرزای نوری آن را از اسماء حضرت دانسته و در کتاب دانیال نبی نیز به این اسم خوانده شده است.

ابوالقاسم

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود : « مهدی از فرزندان من است اسم او اسم من است و کنیه او کنیه من است».

ابوالحسن - ابوتراب

که هر دو کنیه حضرت امیرالمومنین است. پیامبراکرم صلی الله علیه وآله می فرماید :« او به کنیه همه اجدادش مکنا است» . نجم الثاقب ٥٩

مراد از ابوتراب صاحب خاک و مربی زمین باشد چنانچه یکی از وجوه قراردادن این کنیه است برای آن حضرت و  در تفسیر آیه شریفه "وَاَشرَقَتِ الاَرضِ بِنُورِ رَبِّها"  فرمودند : « رب زمین امام آن زمان است و این که به نور حضرت مهدی علیه السلام ‏ مردم مستغنی شوند از نور آفتاب وماه ».

ابا صالح

در کتاب ذخیرة الباب نقل است که : آن جناب مکنی است به ابوالقاسم و اباصالح و این کنیه آن حضرت می باشد در میان عربهای بادیه نشین در توسلات و استغاثات خود ، آن جناب را به این اسم می خوانند .

امیرالامره

لقبی است که امیرالمومنین علیه السلام ‏ آن جناب را خواندند ، چنانچه فضل بن شاذان در کتاب غیبت خود روایت کرده« از امام صادق علیه السلام ‏ از آن حضرت که فرمود بعد از ذکر جمله ای از فتن و حروب و آشوبها که« بیرون می آید دجال و مبالغه می کند در اغواء و ضلال پس ظاهرمی شود امیرامره و قاتل کفره و سلطان مأمول که متحیراست در غیبت او عقول و او نهم از فرزندان توست ای حسین ظاهر می شود بین رکنین و غلبه می کند بر ثقلین».

آیت الله

خداوند در قرآن می فرماید : " سَنُریهِم ءَایاتِنا فِی الاَفَاقِ وَ فِی اَنفُسِهِم حَتَّی یَتَبَیَّن لَهُم اَنَّهُ الحَقُّ ) فصلت/‏‏‏٥٣

امام صادق در ذیل آیه می فرماید : « درآفاق و جهان هستی ، نشانه خداوندی تنگی و سختی در شدن وسایل زندگی بر آنان است و( درجانشان ) به مسخ شدن است تا معلوم شود که او حق است یعنی او قائم است ».سیمای حضرت مهدی در قرآن / ‏٣٢٧

خداوند در قرآن می فرماید : 

"هَل یَنظُرُونَ اِلَّا اَن تَاتِیَهُمُ المَلَئِکَة اَو یَاتِی بَعضُ آیاتِ رَبِّکَ یَومَ یَاتِی بَعضُ آیاتِ رَبِّکَ لَا یَنفَعُ نَفسًا اِیمانُهَا لَم تَکُن ءَامَنَت مِن قَبلُ أَو کَسَبَت فِی اِیمانِهَا خَیرًا قُلِ انتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُُونَ ." انعام/‏١٥٨

امام صادق علیه السلام در ذیل آیه می فرماید :

« آیات همان امامانند و آیه ای که مورد انتظاراست قائم علیه السلام است ، در آن روز کسانی را که پیش از قیام او با شمشیر ، ایمان نداشته اند ایمان سودی نبخشد هر چند به امامان دیگر از پدران او ایمان داشته باشند» .سیمای حضرت مهدی در قرآن/ ‏١٢

‏اذن سامعه

مرحوم میرزای نوری آن را از اسماء دانسته .

اقوم

خداوند در قرآن کریم می فرماید : "اِنَّ هَذَا القُرانَ یَهدِی لِلَّتِی هِیَ اَقوَمُ" اسراء/ ‏‏‏٩‏‏‏‏‏‏‏

( به راستی این قرآن راهنمائی می کند به آنچه راست و درست تر است )

امام صادق علیه السلام می فرماید : « راهنمائی می کند به وجود امام علیه السلام »اصول کافی ج2

بقیة الله

در غیبت فضل بن شاذان روایت است از امام صادق علیه السلام که در ضمن احوال قائم فرمود :« پس هنگامی که خروج کرد پشت می دهد به کعبه و جمع می شود ۳۱۳ مرد و اول چیزی که تکلم می فرماید این آیه است "بَقیَّةَ اللهِ خَیرلَکُم اِن کُنتُم مُومِنین"

آن گاه می فرماید « منم بقیة الله و حجت او و خلیفه او بر شما ، پس سلام نمی کند بر او سلام کننده ای مگر آن که می گوید: السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه» .

بئر معطله

علی بن ابراهیم درتفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود درتفسیرآیه شریفه "وَ بِئرمُعَطَّلِه وَ قَصرِ وَ مَشید"

که این مثلی است جاری شده برای آل محمد علیهما السلام. بئر معطله آن چاهی است که از او آب کشیده نمی شود و آن امامی است که غایب شده پس اقتباس نمی شود از او علم تا وقت ظهور.

بلدالامین

یعنی قلعه محکم خداوند که کسی را به وی تسلطی نیست. فاضل متتبع میرزا محمد رضای مدرس در جنات الخلود آن را از القاب دانسته .

پسر انسان

بیشتر نویدهای انجیل به تعبیر(پسرانسان)است که این تعبیر طبق نوشته مسترهاکس آمریکائی ، بیش از ‏‏٨٠‏‏‏‏‏‏‏‏ بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) تکرار شده که فقط ‏٣٠‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد آن با حضرت عیسی علیه السلام ‏ قابل تطبیق است و ‏‏‏٥٠‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد دیگر آن از نجات دهنده ای سخن می گوید که درآخرالزمان ظهور خواهد کرد. (_قاموس مقدس /ص‏‏٩‏‏‏١‏‏‏‏٢‏‏‏‏‏ ‏‏/ماده (پسر خواهر)

برهان الله

اسم آن جناب است در کتاب انکلیون . نجم الثاقب / ‏‏١‏‏‏٤

باسط

در هدایه و مناقب قدیمه از القاب آن حضرت شمرده و آن به معنی فراخ کننده و گسترنده است و فیض آن حضرت چنانچه خود فرمودند مانند آفتاب به همه جا رسیده و هر موجودی ازآن بهره دیده و در ایام حضور و ظهور عدلش چنان منبسط و عام شود که گرگ و گوسفند با هم چَرا کنند. نجم الثاقب /41

بقیة الانبیاء

حافظ برسی در مشارق الانوار روایت کرده از حکیمه خاتون که او گفت :« مولد قائم شب نیمه شعبان بود تا آن که می گوید پس آن جناب را آوردم به نزد برادرم حسن بن علی علیه السلام پس مسح فرمود بدست شریف بر روی پر نور را که نور انوار بود و فرمود : سخن گوی ای حجة الله و بقیة انبیاء و نوراصفیاء و غوث فقراء و خاتم اوصیاء و صاحب کرة البیضا پس فرمود (اشهد ان لا اله الاالله) تا آخر روایت .

‏٢٣‏‏- تالی

در زیارت آل یاسین می خوانیم :

" اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا تالِیَ کِتابَ الله وَ تَرجُمانَه " ( سلام بر تو ای تمام کننده کتاب خدا و ترجمه آن) . یوسف بن قزعلیسبط ابن جوزی آن را در مناقب از القاب آن جناب شمرده .نجم الثاقب /42

تأیید

در هدایه از القاب شمرده وآن به معنی نیرو و قوت دانسته و درکمال الدین روایت است از امیرالمومنین علیه السلام ‏ که فرمود« بعد از ذکر شمایل و نامهای آن جناب که می گزارد دست خود را بر سرهای عباد پس نمی ماند مؤمنی مگر آن که دلش سخت تر می شود از پاره آهن و می دهد خداوند به آن مؤمن قوت چهل مرد را .نجم الثاقب/42

تمام

در هدایه از القاب آن جناب شمرده و معنی آن واضح است چه آن حضرت در صفات حمیده و کمال و افعال و شرافت نسب و شوکت و حشمت و سلطنت و قدرت و رأفت تام و تمام و بی عیب و منقصت و زوال است و محتمل است که مراد از تمام متمم و مکمل باشد چه به آن جناب تمام شود خلافت و ریاست الهیه در زمین و آیات باهره و علوم و اسرار انبیاء و اوصیاء و این اطلاق شایع است در استعمال .نجم الثاقب/43

حاشر

اسم آن حضرت است در صحف ابراهیم چنانچه در تذکرة الائمه علیهم السلام مذکور است .

حجت آل محمد

امام علی النقی علیه السلام فرمودند : « جانشین بعد از من حسن است پسر من ، پس چگونه خواهد بود حال شما با جانشین بعد از جانشین من ؟ راوی گوید : گفتم چرا ، فدایت شوم؟ فرمود :« به جهت این که شخصی او را نمی بیند و حلال نیست برای شما بردن نام او» . گفتم : پس چگونه او را ذکر کنم ؟ فرمود :« بگویید حجت از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم» . کمال الدین

خلف یا خلف صالح

روایت کرده از حضرت صادق علیه السلام که خلف صالح از فرزندان من است اوست مهدی، اسم او م ح م د است ، کنیه اش ابوالقاسم است ، خروج می کند در آخرالزمان . ومراد از خلف جانشین است و آن حضرت خلف جمیع انبیاء و اوصیاء گذشته بود و دارا است جمیع علوم و صفات و حالات وخصایص آنها را و مواریث الهیه که از آنها به یکدیگر می رسد و همه آنها در آن حضرت و در نزد او جمع است و در حدیث لوح بعد از ذکر عسکری علیه السلام ‏آمده است «که آنگاه کامل می کنم این را به پسر او خلف که رحمت است برای جمیع عالمیان بر اوست کمال صفوت آدم و رفعت ادریس و سکینه نوح و حلم ابراهیم و شدت مو سی و بهاء عیسی و صبر ایوب» .نجم الثاقب ج/46

داعی

در هدایه آن را از القاب شمرده و در زیارت مأثوره ‏آن جناب است" اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا داعِیَ اللهِ " و آن جناب داعی است از جانب خداوند، خلایق را برای خداوند بسوی خداوند و انجام این دعوت را به آنجا رساند که نگذارد در دنیا دینی مگر دین جد بزرگوار خود صلی الله علیه و آله و بوجود و دعوت او ظاهر شود صدق وعده صادق الوعد که " لِیُظهِرَهُ عَلَی الدَّین " .نجم الثاقب /47

رب الارض

چنانچه در تفسیر آیه شریفه آمده است: (وَ اَشرَقَتِ الاَرضُ) نجم الثاقب /47

سروش ایزد

این اسم آن جناب است در کتاب زمزم زرتشت.

ساعت (ساعة)

از امام صادق علیه السلام روایت است که« مراد از ساعة در آیه شریفه "

یَسئَلوُنَکَ عَنِ السَّاعَةِ اَیَّانَ مُرَسیهَا "

و در آیه شریفه

"یَسئَلوُنَکَ عَنِ السَّاعة و..."

و آیه شریفه "

وَ عِندَهُ عِلمُ السَّاعة "

و"هَل یَنظُرونَ اِلَّا السَّاعَة"

و "وَ مَا یُدریکَ لَعَلَّ السَّاعَة "

تا قوله تعالی "اِنَّ اَّلذَینَ یُمارُونَ فِی السَّاعة لَفی ضَلالٍ بَعید"

در تأویل حضرت مهدی علیه السلام است» . مفضل سئوال کرد که معنی یمارون چیست؟ فرمود: « می گویند کی متولد شد و کی او را دیده و کجاست او و کی ظاهر می شود ، همه اینها به جهت استعجال درامرالهی و شک در قضاء او است ،آنان در دنیا و آخرت زیان کرده اند وپایان بد از آن کافران است » . عرضه داشتم : ای مولای من پس وقتی برای آن تعیین نمی کنید ؟ حضرت فرمودند :« برای آن وقتی مگذار ، که هر کس برای ظهور مهدی علیه السلام وقتی تعیین نماید خود را درعلم خداوند شریک داشته و مدعی شده که خدای متعال او را از اسرار خویش آگاه ساخته است» .

 

کلمات کلیدی: 
Fill in the blank.