پایگاه تخصصی منبرها

آیه غدیر ( بحث دوم )

تاریخ انتشار: 19:49 - 1401/04/20
خداوند متعال نصب هیچ وصی و جانشینی را به مردم واگذار نفرموده است که مردم در یک مکان جمع شوند و یک جانشین معین کنندحتی یک مورد انتخاب وصی توسط مردم را در تاریخ نداریم ...
آیه غدیر ( بحث دوم )

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین...

اللهم کن لولیک الحجةابن الحسن ...

به قرآن قول پیغمبر همین است                                   تمام دین امیرالمؤمنین است

به حقِّ حق همین است و جز این نیست                       که هرکس را ولایت نیست دین نیست

تو را گر مهر مولا نیست در دل                                    زطاعات و عباداتت چه حاصل

اگر گیری وضو با آب زمزم                                          اگر سجاده گردد عرش اعظم

اگر گویی اذان بر بام افلاک                                       چو از تکبیر گردد سینه ات چاگ

اگر ضرب المثل گردد خضوعت                                   به حمد و قل هو الله و رکوعت

اگر در سجده صدها سال مانی                                 خدا را از درون خسته خوانی

اگر باشد به توحیدت تعهد                                        اگر گردی شهید اندر تشهد

مبادا بر نماز خود بنازی                                            ولایت گر نداری بی نمازی

(حاج غلامرضا سازگار)

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین (مائده 67)

رسول اکرم در سال آخر عمر مبارکش تصمیم گرفتند که آخرین حج خود را انجام دهندمردم از این تصمیمشان آگاه شدند از همه طوائف و قبائل خود را نامزد همسفری رسول اکرم نمودند تمام اقوام و خویشان و بستگان و قبائل حضور داشتند به مکه رفتند و در بازگشت به منطقه ای رسیدند بنام غدیر خم.

در آنجا بنا بود که مسلمانان از هم جدا شوند و به مناطق خود بروند که این آیه نازل شد تا همیشه این آیه را مردم در قرآن خود بخوانند و مطلب  تا ابد فراموش نشود.

اما نکاتی در آیه شریفه را تقدیم حضورتان می‌نماییم:

1- آیه با حرف ندا شروع شده است که تأکید را نشان میدهد یاایها الرسول....

2- در آیه واژه رسول آمده نه نبی . نفرموده یا ایها النبی. ( رسول از نبی خاص تر و مقام رسول از مقام نبی والاتر است) لذا  این ابلاغ بند به رسالت توست نه نبوت تو . یا ایها الرسول ...

3- خودت باید حرف ما را به طور کامل و با صراحت به همه برسانی نه به دیگران بدهی اعلام کنند ( بلغ ما انزل الیک من ربک).

4-این پیام پیام خود خداست ما انزل الیک من ربک است

5- در این پیام رشد و تکامل و تربیت نهفته است  (من ربک ؛ رب از مربی است) 

6- این ولایت انتصابی است نه انتخابی . ما انزل الیک من ربک است.

7- حکم ولایت را خدا صادر و ابلاغ میکند نه شخص دیگری . ما انزل الیک من ربک

8- اگر پیام را نرسانی 23 سال رسالت تو انجام نشده است فان لم تفعل فما بلغت رسالته

9- ولایت بند به رسالت است فما بلغت رسالته . هرکس این ولایت را نپذیرد 23 سال رسالت تو را نپذیرفته است .

10-این ولایت انتصابی است نه انتخابی . فما بلغت رسالته

11-پیام را برسان و نگران نباش خدا تو را حفظ میکند والله یعصمک من الناس

12- معلوم میشود عده ای تهدید برای رسالت در ابلاغ ولایت اند ولله یعصمک من الناس

13- خود خدا حافظ رسالت و ولایت و ابلاغ کننده ولایت (و مدافعین از حریم ولایت ) است . ولله یعصمک من الناس

14-کسی که ولایت را قبول ندارد خدا او را هدایت نمی‌کند والله لا یهدی القوم...

15- اقوامی که ولایت را انکار کنند هدایت نمی‌شوند و کافر هستند لایهدی القوم الکافرین

چند نکته دیگر:

1- خداوند متعال نصب پیامبران خود را به مردم واگذار نفرموده است لذا هیچ پیامبری را مردم انتخاب نکرده اند هیچ پیامبری با انتخابات مردم به پیامبری مبعوث نشده است

2- خداوند متعال محتوای آیات و نزول هیچ آیه را به مردم واگذار نفرموده است که مردم دور یکدیگر جمع شوند و آیه ای را نازل کنند و به کتاب آسمانی خود بیفزایند.

3- خداوند متعال نصب هیچ وصی و جانشینی را به مردم واگذار نفرموده است که مردم در یک مکان جمع شوند و یک جانشین معین کنندحتی  یک مورد انتخاب وصی توسط مردم را در تاریخ نداریم .

انتخاب امام  از اختیارات ذات مقدس اوست زیرا :

اولا: مردم ظاهر را می‌بینند و انتخاب می‌کنند و خدا باطن افراد را می‌بیند

ثانیا: مردم در انتخابهایشان اکثرا پشیمان میشوند زیرا معمولا اهل خطا هستند و در تعیین متصدیان امر معمولا پشیمان میشوند

ثالثا: ملاکهای مردم در انتخاب محدود است امام ملاکها خداوند در انتخاب افراد شایسته برای رهبری یک امت محدود نیست.

سوره مبارکه قصص آیه 68 به این نکات اشاره میفرمایدکه:

و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون

در آیه شریفه فوق خداوند به این مطلب تصریح میفرماید که:

1- خداوند متعال کسی را در مسأله خلقت دخالت نداده  (ربک یخلق ما یشاء و یختار)

2-خودش هم برنامه تمام عوالم هستی را رقم زده که به کسی اجازه دخالت نداده است در مسأله نصب پیامبران و انزال کتب و نصب امام و جانشین به کسی اجازه دخالت نمیدهد

(و ما کان لهم الخیرة)

3- خدا از این نسبتی که مشرکان به او نسبت دادند منزه است (افردای که با جمع شدن و خلیفه معرفی کردن نسبت مشخص نکردن وصی و جانشین را به خدا میبندند

(سبحان الله و تعالی عما یشرکون )

4- معلوم است کسی که در امور مربوط به خدا دخالت میکند یعنی میخواهد در تعیین تکلیف برای بندگان خدا خود را با خداوند همراه کند و خود را در این امر کنار خداوند قرار میدهد مشرک میشود (و سبحان الله و تعالی عما یشرکون )

آن شاعر هم میگوید:

امرهم شوری ولکن لیس امرالله من شوری                                  لیس للناس اختیار بعد تعیین الهداة

امور مردم مشورتی است اما امر خداوند که مشورتی نیست            

دیگر برای مردم اختیاری نیست بعد از آنکه خداوند هدایتگران را تعیین فرمود.

برچسب‌ها