پایگاه تخصصی منبرها

حکمت های لقمان در قرآن

این ویژگى از مهمترین ویژگى و عمیق ترین شاخصه براى بنده ممتاز خدا است که رابطه نظرى و عملى خود را با قرآن, بزرگترین کتاب آسمانى, و یگانه معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص) به طور عمیق و استوار برقرار سازند آن گونه که روح پرطراوت قرآن در زندگیشان آشکار گردد...
اسلام دین اعتدال است، اعتدال و میانه روی، و به عبارت روشن‏تر پرهیز از افراط و تفریط، در همه امور و شؤون زندگی، یک رکن رکین و اصل خلل‏ ناپذیر در همه ابعاد اسلام مطرح می‏باشد، از این رو امت اسلام در قرآن به عنوان امت وسط، و از این جهت ‏به عنوان الگوی ...
یکی از مهم‏ترین بخش‏های آداب معاشرت اسلامی و انسانی، رفتار متواضعانه، و پرهیز شدید از هر گونه کردار تکبرآمیز و مغرورانه است، چرا که برخوردهای مغرورانه و خودپسندانه، موجب ناهنجاری روابط، و عکس ‏العمل‏های ناموزون، و پیامدهای شوم و کینه توزانه ...
تواضع در اصل از واژه وضع که به معنی فرونهادن است گرفته شده، از این رو به زایمان زنان به وضع حمل تعبیر می‏شود، و مفهوم آن از نظر اخلاقی این است که انسان باید خود را در برابر خدا و خلق خدا پایین‏تر از موقعیت‏ خود قرار دهد، فروتنی و فرو روحی کند...
صبر و استقامت از واژه هایی است که در قرآن با تعبیرات گوناگون، بیش از دویست‏ بار آمده است، و از مفاهیم بسیار مهمی است که در سرلوحه دستورهای سرنوشت‏ ساز قرآن قرار گرفته است، در حدی که پاداش صابران، صلوات و درودهای پی در پی خداوند معرفی شده...
نظر به این که امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت‏ به سزایی در به سازی و پاک سازی جامعه و فرد دارد، قرآن که یک کتاب کامل انسان سازی است، به آن اهمیت فراوان داده، و پیروانش را به توجه نظری و عملی به این دو فریضه بزرگ و سرنوشت ‏ساز فراخوانده است...
اى پسرم! نماز را برپا دار، چرا که مثل نماز نسبت به دین خدا مانند ستون خیمه است، اگر ستون خیمه، استوار و پابرجا باشد، طناب‏ها و میخ‏ها و سایه‏ اش، استوار مى‏ماند، ولى اگر ستون شکسته شد یا افتاد، میخ‏ها و طناب‏ها و سایه خیمه، فایده‏ اى نخواهد داشت»...
لقمان با یادآوری عظمت احاطه علمی خدا و عظمت قدرت او و عظمت‏ حساب گری دقیق او، به فرزندش هشدار می‏دهد که مراقب اعمال خود باشد و با نظم و حساب دقیق، خود را کنترل کند تا هنگام بروز حساب گری خدا - که چهره کامل آن در قیامت آشکار می‏شود - روسفید باشد...
لقمان نخستین سخن خود را از نخستین سخن همه پیامبران (ع) قرار داده که در سرلوحه تبلیغات و برنامه‏ های پیامبران (ع) و مکاتب آسمانی می‏درخشید و می‏درخشد و آن یکتایی پرستی و پرهیز از هرگونه شرک است...
یکى از حکماى راستین و بزرگ تاریخ, حضرت لقمان(ع) است که نامش در قرآن دو بار(1) با عظمت یاد شده و یک سوره قرآن (سى و یکمین سوره) به نام او است. خداوند او را در قرآن براین اساس یاد کرده که فرزندش را به ده اندرز بسیار مهم و سرنوشت ساز نصیحت کرده...