فاطمیه

عملکرد حضرت فاطمه (علیها السلام ) سبب حفاظت از امامت و نبوت شد.
معنویت در خانواده فاطمی، الگو پذیری از زندگی حضرت زهرا (سلام الله علیها) و امیرالمومنین سبب ایجاد معنویت در خانواده میشود.