دعا

ماه مبارک رمضان
پیغمبر وقتی دعا می‌کرد دستش را بالا می‌برد داریم که وقتی دست می‌آید بالا خدا می‌گوید من خجالت می‌کشم دستی که آمده بالا محروم برگردانم اینکه ما دست را بالا می‌کنیم یعنی نه اینکه خدا بالاست اگر خدا بالا بود همچین می‌کردیم این یعنی من سائلم آدمی که ...

صفحه‌ها