همسرداری

بهترین مردها
از دیدگاه حضرت زهرا علیها السلام که خود بهترین زنان عالم است، بهترین مردها کسانى هستند که شانه هایشان نرم است. این کنایه از این است که برخوردى ملایم دارند. تند و خشن نیستند. غرور و تکبیر ندارند. قیافه نمى گیرند. شانه هایشان را بالا نمى گیرند...
حضرت زهرا سلام علیها
زن باید در برابر مرد بیگانه و نامحرم حالت تکبر داشته باشد. هر چند تکبر خصلت بسیار بدى است و از خصلت هاى مهم شیطان است که از او تعبیر به امام المستکبرین شده است، اما این خصلت براى زن در برابر نامحرمان خوب است؛ چون براى او مصونیت مى آورد...
همسر ایده آل
دوشیزگان همانند میوه‏ هاى روى درختان هستند که اگر رسیده شوند، باید آنها را چید، و گرنه تابش خورشید، آن میوه ‏ها را تباه مى‏کند، و باد، اجزاء فاسد شدة آنها را پراکنده مى‏سازد. همچنین دوشیزگان وقتى که به سنّ رشد رسیدند، دوائى براى آنها جز شوهرانشان نیست...

صفحه‌ها