توحید

بسم الله
«بسم الله الرحمن الرحیم»، حقیقت کتاب قرآن است که نازل شده، پائین آمده و در قالب «بسم الله الرحمن الرحیم» به ما رسیده است. اگر حقیقت این آیه به کسی برسد، یعنی این رشته را بگیرد، تا انتها برساند، آن حقیقت اسم اعظم الهی، البته به اندازۀ ممکن، به او می رسد...
لقمان حکیم
لقمان نخستین سخن خود را از نخستین سخن همه پیامبران (ع) قرار داده که در سرلوحه تبلیغات و برنامه‏ های پیامبران (ع) و مکاتب آسمانی می‏درخشید و می‏درخشد و آن یکتایی پرستی و پرهیز از هرگونه شرک است...

صفحه‌ها